เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน วันที่ 2

บรรยากาศวันที่สองของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านทุ่ม และตำบลดอนช้างและยังคงเป็น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ในแต่ละพื้นที่
ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ยังให้เกียรติ ในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ที่วาดภาพรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 พร้อมแสดงโชว์ภาพวาดที่หอประชุม เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีน ได้ชม ผลงานของน้องๆ
ในวันเดียวกันนี้ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนและเจ้าหน้าที่คอยบริการประชาชน ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณประชาชนจิตอาสาทุกๆท่าน ที่เดินทางมามอบน้ำและขนม ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้