เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นตลาดคำไฮหลังจากได้รับแจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิด

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล กำนันตำบลบ้านเป็ด ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านคำไฮ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นตลาดคำไฮหลังจากได้รับแจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิดทันที เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเชื้อโรค และความปลอดภัยของประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการ
ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้ให้การต้อนรับนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ในการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพร้อมเน้นย้ำให้ช่วยกันดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด
#สู้ไปด้วยกัน
#บ้านเป็ดร่วมใจต้านไวรัสโควิด
QR Code หน้านี้