เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบ "ถุงปันน้ำใจ" ช่วยภัยโควิด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดพิธีมอบถุงปันน้ำใจ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (COVID - 19) โดยมี นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการมอบถุงปันน้ำใจให้กับผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในครั้งนี้
ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนของหมู่บ้าน ร่วมด้วยช่วยกันนำถุงปันน้ำใจ ส่งต่อให้กับประชาชนในแต่ละชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อน ด้วยประโยคที่ว่า "โรคระบาดที่น่ากลัว ก็สู้โรคไม่มีสักบาทไม่ได้" จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมมอบถุงปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและได้รับเกียรติจาก นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต ส.อบจ.ขอนแก่นเขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบถุงปันน้ำใจในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้