เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จากปัญหาวาตภัย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จากปัญหาวาตภัย เมื่อ ที่ผ่านมา ณ บ้านหนองขาม หมู่ 15 บ้านกอก หมู่ และบ้านคำไฮ หมู่ 10
QR Code หน้านี้