เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจรสอบคุณสมบัติเทรลเลอร์ลากจูง เป็นเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือผิวถนนที่แตก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายจักริน อัครเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองช่าง พ.จ.อ.ประดิษฐ์ โยเหลา นักป้องกันและบรรเทาสารณภัยชำนาญการรักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และนายมานพ ลาดโลศรี นายช่างโยธาอาวุโส เป็นคณะกรรมการตรวจรสอบคุณสมบัติมาตรฐานก่อนการตรวจรับจริง เทรลเลอร์ลากจูง เป็นเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือผิวถนนที่แตก โดยรับหินจากรถบรรทุกหินแบบเทท้าย ตัวเทรลเลอร์ชนิด 4 ล้อ ติดตั้งชุดถังบรรจุวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมถนน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยนช์สูงสุดแก่ทางราชการ)
QR Code หน้านี้