เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อโรคโควิด - 19 ณ ตลาดคำไฮ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรี นางชนิสรา วงษ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายปัศนพล เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านคำไฮ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ใบปลิว พร้อมติดสติ๊กเกอร์ การป้องกันเชื้อโรคโควิด - 19 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ใช้บริการ พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านคำไฮ ณ ตลาดคำไฮ
QR Code หน้านี้