เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในบึงหนองโคตร โดยสั่งการให้เร่งดำเนินการนำรถดูด มาดูดสาหร่ายสีเขียวที่เน่าเสีย จนส่งกลิ่นเหม็นออก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรี นางชนิสรา วงษ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในบึงหนองโคตร โดยสั่งการให้เร่งดำเนินการนำรถดูด มาดูดสาหร่ายสีเขียวที่เน่าเสีย จนส่งกลิ่นเหม็นออก เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเรื่องกลิ่นในเบื้องต้น
QR Code หน้านี้