เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมมอบนโยบายและร่วมหารือการปฏิบัติราชการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานและร่วมหารือการปฏิบัติราชการ ในการพัฒนาตำบลบ้านเป็ด โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้