เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1. สรุปรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 4.39 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้