เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับมอบเครื่องดื่ม แมนซั่น จากบริษัท DURBELL

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ บริษัท DURBELL ที่มอบเครื่องดื่มแมนซั่ม ให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จำนวน 50 ลัง โดยมีพันตรีกษิดิษ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับมอบ
QR Code หน้านี้