เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

นายอำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ณ ตลาดคำไฮ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.วันทนา กลางบุรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวภัทรียา พอจิต เภสัชกร นางสาวมยุรา สีสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายอนุชา มะลาลัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ และการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 ณ ตลาดคำไฮ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองพร้อมเจลล์แอลกอฮอลล์สำหรับประชาชนให้ครบทุกจุด สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าให้สวมถุงมือและมีผ้ายางหรือที่กั้นพลาสติกใสคลุมอาหารเพื่อป้องกันเชื้อโรค รวมไปถึงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ เว้นระยะห่าง และรักษาความสะอาดภายในตลาด
ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ที่อำนวยความสะดวกการจราจรในการต้อนรับนายอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้
QR Code หน้านี้