เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

นายอำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 ณ ตลาดหนองหม่น

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ให้การต้อนรับ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 ณ ตลาดหนองหม่น บ้านสันติสุข หมู่ 11 เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า รวมไปถึงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ เว้นระยะห่าง และรักษาความสะอาดภายในตลาด
QR Code หน้านี้