เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท
ขนาด 0.08 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้