เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมทหารราบที่ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมรับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรไปมา พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งจุดบริการประชาชนในวันช่วงหยุดเทศบาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จะให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 เพื่อให้ประชาชนสอบถามเส้นทาง และประชาสัมพันธ์ บริการน้ำดื่ม กาแฟ จุดพักรถ จุดรักษาพยาบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ดขอขอบคุณ นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต สจ. ขอนแก่น เขต 1 ที่เดินทางมามอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
QR Code หน้านี้