เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด รุ่นที่ 2

" Congratulation ทบป. รุ่นที่ 2 "
วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับน้องๆนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียนที่จบการศึกษา และผูกข้อไม้ข้อมือ ขอขมาต่อครูบาอาจารย์และผู้ปกครองของนักเรียน
ในการนี้ นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้เกียรติมอบของขวัญและกล่าวให้โอวาส พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ต่อด้วยกิจกรรมเซอร์ไพส์ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากน้องๆนักเรียนชั้นอื่นๆ โดยตั้งแถวยาว และมอบของที่ระลึกให้กับพี่ๆที่สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารัก ความสดใสและอบอุ่น
QR Code หน้านี้