เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้