เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานและข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์/เฟซบุ๊กของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ไฟล์ที่ 1. สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานและข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์/เฟซบุ๊กของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 0.65 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้