เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (วันสุดท้าย)

ทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 
QR Code หน้านี้