เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม Open house

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรม Open house ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะให้กับเด็กๆ ทั้งทางด้านความรู้และด้านสติปัญญา ภายในงานมีการจัดบูธแสดงผลงานของน้องๆนักเรียนและการจำหน่ายสินค้า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล รวมไปถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์ คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย และผู้ปกครองเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้