เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองขาม

วันที่ 10 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
QR Code หน้านี้