เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์ที่ 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 5.64 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้