เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีอำลาตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดพิธีอำลาตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เนื่องในโอกาสหมดวาระจากตำแหน่งตามที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง โดยมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกพร้อมช่อดอกไม้ จากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล พร้อมกล่าวความรู้สึกของสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันพัฒนาตำบลบ้านเป็ด ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาโดยตลอด บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้