เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ได้แก่ นายเสกสรร วงษ์ศานนท์ บ้านเลขที่ 77/325 หมู่ที่ 21 เป็นเงินจำนวน 25,100 บาท ณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้