เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่น

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะผู้บริหาร เพื่อรับรางวัล โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีและสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้