เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับคณะผู้ตรวจการราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ให้การต้อนรับ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและให้คำชี้แนะการบริหารงานของเทศบาล
QR Code หน้านี้