เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อบรมให้ความรู้และสาธิตการกำจัดใบไม้แห้ง ให้กับนักเรียน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบรมให้ความรู้และสาธิตการกำจัดใบไม้แห้ง โดยการผลิตปุ๋ยหมัก ให้กับน้องๆนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้