เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับ พนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง) คือ นายสุริยัน ชูลิขิต พร้อมครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้