เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายประธีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้