เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล
QR Code หน้านี้