เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนทางเข้าบ้านเป็ด (ฝั่งถนนมะลิวัลย์)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ด ประชาชนจิตอาสาบ้านเป็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยดำเนินการตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมะลิวัลย์ปากทางเข้าบ้านเป็ดถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคาระห์)
QR Code หน้านี้