เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ณ ห้องปนะชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้