เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจหอพัก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
QR Code หน้านี้