เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทันหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทันหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้