เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับ พนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลและตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับ พนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล คือ พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา และตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ คือ นางสาวถนอมวรรณ ชินคำหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจากเทศบาล ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้