เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 นักเรียนโรงเรียนเเทศบาลบ้านเป็ด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
QR Code หน้านี้