เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้