เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องด้วยวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 พร้อมร่วมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้