เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีปิดการแข่งขัน เทศบาลตำบลบ้านเป็ดฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 6 (รอบชองชนะเลิศ)

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวปิดโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด "เทศบาลตำบลบ้านเป็ดฟุตซอล คัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีการแข่งขันมาตั้งแต่ วันที่ 21 - 25 กันยายน 2563 และให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเป็ดน้ำ
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมคำไฮหัวทุ่ง FS.
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมหนองขามเป็นหนึ่ง
และทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม กาแฟเฉียบ Fc.

ณ สนามฟุตซอลบ้านสันติสุข หมู่ 11

QR Code หน้านี้