เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีกับผู้โอนย้าย ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ในเวลา 10.30 น. ให้กับนายเกรียงไกร มะลิงาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และแสดงความยินดีกับผู้โอนย้ายทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายศักดา เชาว์กู ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด นางกานดา สิงห์ธานี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นางอัจฉราวรรณ กองพล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายวัตรจิระ ยศสูงเนิน เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับเทศบาล สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการรำบายศรีสู่ขวัญจากนักศึกษามาหาวิทยาลัยขอนแก่น รำอวยพรจากพนักงานเทศบาล และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้โอนย้ายทั้ง 5 ท่าน และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการและผู้โอนย้าย ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้