เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีเปิดการแข่งขัน "เทศบาลตำบลบ้านเป็ดฟุตซอล คัพ" ครั้งที่ 6 —

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด "เทศบาลตำบลบ้านเป็ดฟุตซอล คัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 21 -25 กันยายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักกีฬาและประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ สนามฟุตซอลบ้านสันติสุข หมู่ 11
QR Code หน้านี้