เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมาชิกสภาเทศบาล พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสระทอง คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง และ อสม ประชาชนบ้านหนองขาม เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน โดยวัดสระทอง ทต.บ้านเป็ด เข้าร่วมโครงการ และได้ต้อนรับคณะกรรมการ ณ วัดสระทอง บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้