เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
QR Code หน้านี้