เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด ประจำปี 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการ บ้านเป็ดเมืองสะอาด โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ วัดสระทอง บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเป็ด โดยมีพระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ (พระอาจารย์วาสนา อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดสระทอง พร้อมคณะสงฆ์ ชาวบ้าน บ้านหนองขาม-ขามเจริญ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง เข้าร่วมฟังคำบรรยาย พร้อมมอบของใช้อุปกรณ์สำหรับจัดการขยะ ให้แก่วัดสระทอง
QR Code หน้านี้