เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเบื้องต้นในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเบื้องต้นในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 เพื่ออบรมทักษะกีฬาเบื้องต้น ส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนในสังกัด มีกีฬาประเภทตะกร้อและวอลเลย์บอล ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้