เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการในชุมชน ณ วัดบ้านกอกน้อย หมู่ 12

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ตามโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายกฤช เรืองยศ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และได้การสนับสนุนจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มอบของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และอุปกรณ์สำหรับกายภาพบำบัด ณ วัดบ้านกอกน้อย หมู่ 12 ตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้