เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรม โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2563 ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 "จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ" โดยมีกิจกรรมปลูกต้นคูณ หรือต้นราชพฤกษ์บริเวณริมบึงหนองโคตร และสวนสุขภาพบึงหนองหนองโคตรและสร้างความร่มรื่นของสถานที่และสร้างภูมิทัศน์ของบึงหนองโคตรให้มีความสวยงาม
QR Code หน้านี้