เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ณ บ้านสุภัทรา หมู่ 20 และบ้านกอก หมู่ 7

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ 20 และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ บ้านสุภัทรา หมู่ 20 และบ้านกอก หมู่ 7
QR Code หน้านี้