เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตั้งจุดคัดกรองป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชน ณ สหกรณ์บริการขอนแก่น จำกัด ม.13

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับประชาชนจิตอาสา ดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสหกรณ์บริการขอนแก่น จำกัด ณ สหกรณ์บริการขอนแก่น จำกัด ม.13

QR Code หน้านี้