เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมขุดลอกคลองน้ำข้างหมู่บ้านชลลดาเพื่อให้เปิดทางน้ำไหลได้สะดวกและเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันดำเนินกิจกรรมขุดลอกคลองน้ำข้างหมู่บ้านชลลดาเพื่อให้เปิดทางน้ำไหลได้สะดวกและเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณหมู่บ้านชลลดาและหมู่บ้านนันทวัน ที่ได้มอบเครื่องน้ำและอาหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้
QR Code หน้านี้