เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ดำเนินการหยอดทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและดูแลสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เขต 1 ลงพื้นที่ดำเนินการหยอดทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและดูแลสิ่งแวดล้อม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 8
QR Code หน้านี้